بولزوان و گردهمایی دنا سواران

بولزوان و گردهمایی دنا سواران

حماسه ای دیگر از بولزوان و ماشین باز ها

برای باری دیگر در روز جمعه بهاری گروهی از افراد عاشق ماشین با عنوان دنا سوار درکنار هم جمع شدند. گردهمایی بزرگ دنا سواران با حمایت شرکت رامان کار پیشرو نماینده انحصاری محصولات مراقبت از خودرو بولزوان در ایران در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در کنار پمپ بنزین شرکت پتران، جایگاه آبشار تهران که محل عرضه محصولات Bullsone است با حضور بیش از ۲۵ دوستدار و مالکان خودرو دنا برگزار گردید.

این گردهمایی از ساعت ۱۱ صبح شروع شده و تا ساعت ۱ ظهر ادامه داشت.

محصولات بولزوان توسط کارشناسان شرکت رامان کار پیشرو به شرکت کنندگان توضیح داده شد و اطلاعات آنها جهت عضویت در باشگاه مشتریان بولزوان دریافت گردید.

در پایان مراسم عکس یادبودی با حضور مدیران شرکت پتران، کارشناسان شرکت رامان کار پیشرو، لیدر های گروه دنا سواران و جمعی از خبرنگاران گرفته شد.

فروشگاه آنلاین محصولات بولزوان

www.Bullsoneshop.ir

درج نظر