• سامانه باشگاه مشتریان بولزوان یک سامانه بسیار ویژه است که نظیر آن تا کنون برای صنف خودرو در کشور اجرا نشده است. ابزار اصلی این سامانه برای ارائه خدمات بهینه به مشتریان، یک کارت بانکی با همین عنوان می‎باشد. ایران‎کارت بولزوان یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که دارای ویژگی‎های منحصر به فردی می‎باشد. […]

    ادامه مطلب