تمیزکننده قوی رینگ - bullsone

تمیزکننده قوی رینگ

تمیزکننده قوی رینگ

۶۰۰میلی لیتر

به دلیل استفاده از آنزیم‌های فعال تجزیه شده، به کلیه قطعات فلزی شامل رینگ و نواحی دارای روکش فلزی و نیز قطعات پلاستیکی و لاستیک خودرو آسیب نمی‌رساند.

پاک کننده قوی رینگ، برطرف کننده غبار لنت، حلال سریع لکه‌های روغن و چربی‌های سطح رینگ

بهبود درجه درخشش رینگ و بازگرداننده درخشندگی اولیه

ممانعت از آلودگی مجدد و حفظ تمیزی طولانی مدت رینگ